دانشجویان دوره PowerBi

همانطور که میدانید دانشجویانی که از تاریخ 1403/02/01 به بعد دوره PowerBi را تهیه کنند، گواهینامه شرکت در دوره به آنها تعلق می گیرد.
در صورتی که سابقاً در این دوره شرکت کرده اید و قصد دریافت این گواهینامه را دارید، فرم زیر را با دقت تکمیل کنید.
پ ن1: این گواهینامه صرفاً به افرادی تعلق می گیرد که دوره را بصورت کامل مشاهده کرده اند.
پ ن2: این گواهینامه به صورت دیجیتال است و نسخه فیزیکی ندارد.

تاریخ تولد(ضروری)
تاریخ تهیه دوره