گاهی اوقات ممکن است در داخل جداولی که داریم عدد 0 زیادی تکرار شده باشد و جلوه ی ظاهری جدول ما را بد کند.

هدف این است که به جای این صفرها هیچ چیزی نمایش داده نشود.

برای درک این مطالب تصویر زیر را مشاهده کنید :

همانطور که در تصویر بالا مشخص است اعداد 0 زیادی داریم و میخواهیم به جای آن چیزی نمایش داده نشود.

در این آموزش در ابتدا میخواهیم عدد صفر نمایش داده نشود و در انتها آن را با متن دلخواه خود جایگزین کنیم.

  • عدم نمایش عدد صفر در جدوال

در این روش عدد صفر را در ظاهر نمایش نمیدهیم.یعنی ظاهر سلول خالی است اما اگر روی سلول کلیک کنیم در قسمت فرمول بار عدد 0 قابل مشاهده هست.

برای انجام این عملیات مسیر زیر را طی میکنیم :

File>>Option>>Advanced

حالا مانند تصویر زیر تیک گزینه Show a zero in cells that have zero value را برمیداریم.

همانطور که مشاهده کردید بعد از برداشت تیک تمامی اعدا صفر در ظاهر با خالی جایگزین شدند.


  • نمایش متن دلخواه به جای عدد صفر بدون فرمول نویسی

حالا میخواهیم بدون استفاده از فرمول نویسی عدد 0 را با یک عبارت متنی مانند "عدم موجودی" جایگزین کنیم.

شاید آنچه مدنظر شما باشد استفاده از ابزار Replace باشد.انجام این کار را به عهده خودتان میسپارم.طبیعتا امکان خطا در این امر زیاد است و توصیه نمیشود.   

برای این امر میتوان از ابزار فرمت سل استفادع کرد.به راحتی میتوان به جای نمایش عدد 0 متن دلخواه ما را نمایش دهد.

نکته : تمامی کدهایی که در فرمت سل نوشته میشود یک قاعده کلی دارد که در تصویر زیر آن را مشاهده میکنیم.

طبق اصل با کدنویسی در فرمت سل به چهار بخش تقسیم میشود و هدف ما در اینجا فقط بخش سوم که مربوط به عدد 0 هست میباشد.

برای اینکار ناحیه جدول خود را انتخاب میکنیم و دکمه های Ctrl + 1 را همزمان فشار میدهیم و در پنجره باز شده به قسمت Custom میرویم :

طبق کدی که در تصویر نوشته شده جای عدد 0 عبارت عدم موجودی نمایش داده میشود.پس از نوشتن کد ok را میزنیم.

همانطور که مشاهده میکنید تمامی عددهای 0 با متن مدنظر جایگزین شدند.

در انتها امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و از آن استفاده کنید.


نویسنده : سیدعلی غمیلویی