مقدماتی

آموزش ابزار کاربردی Flash Fill

/flashfill

مدت زمان یادگیری : 4 دقیقه - در این آموزش میخوایم با معجزه اکسل یعنی ابزار Flash Fill آشنا بشیم و نحوه کار با اون رو یاد بگیریم.


آموزش رمزگذاری روی فایل های اکسل

/protect

مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه -  در این آموزش با مفهوم رمزگذاری روی فایل اکسل آشنا میشویم و کاربرد سه مدل مختلف از رمزگذاری ها بیان میشود.