غمیلویی

تابع Textjoin

/post-7

دراین پست آموزشی نحوه استفاده از تابع Textjoin رو قرار یاد بگیریم.این تابع به شما این امکان رو میده که بدون استفاده از هیچ جدا کننده ای متن ها رو ادغام کنید.


آموزش ابزار کاربردی Flash Fill

/flashfill

مدت زمان یادگیری : 4 دقیقه - در این آموزش میخوایم با معجزه اکسل یعنی ابزار Flash Fill آشنا بشیم و نحوه کار با اون رو یاد بگیریم.


عدم نمایش عدد صفر در جداول

/zero

مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه - در این آموزش با نحوه عدم نمایش عدد 0 در جداولی که داریم آشنا میشویم و بدون فرمول نویسی آن را با عبارتی دیگر جایگزین میکنیم.


حذف فاصله های اضافی به سه روش

/trim

​​​​مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه  - در آین اموزش با نحوه حذف فاصله های اضافی به وسیله تابع Trim و ابزار Replace و Flash fill میپردازیم.