سیدعلی غمیلویی

آموزش رمزگذاری روی فایل های اکسل

/protect

مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه -  در این آموزش با مفهوم رمزگذاری روی فایل اکسل آشنا میشویم و کاربرد سه مدل مختلف از رمزگذاری ها بیان میشود.