تابع Textjoin حالت پیشرفته تری از تابع concatenate در نسخه های قبلی به حساب میاد و یک ویژگی عالی که داره اینکه می تونه یک محدوده رو به صورت یکجا یا به خواست خودتون با یک نوع جدا کننده ای که مد نظر خودتون هست بهم بچسبونه.

در این تابع محدودیتی برای انتخاب وجود نداره.


آرگومان های تابع

Delimiter:(اجباری)

این آرگومان نشان دهنده جدا کننده ای است که در بین متن هایی که میخوان باهم ترکیب شوند قرار می گیرد مثلا (,) و یا(-).

ignore_empty:(اختیاری)

اگر در ناحیه خود سلول خالی داشته باشیم:

true:تمام سلول های خالی رو نادیده بگیره.

false:تمام سلول های خالی رو در نظر بگیره.

text1:(اجباری)

در این قسمت می توان رشته،محدوده، متن و آرایه ی مورد نظر رو وارد کرد.


نکته:این تابع دارای 255 آرگومان است و تعداد کاراکترهایی که در یک سلول می توان به کار برد 32767 است.


مثال:

می خواهیم در سلول combine همه ی این 4 شکست و پیروزی را کنار هم داشته باشیم.

1.اول داده ها رو وارد می کنیم.2.در ابتدا تابع Textjoin رو فراخوانی می کنیم ،برای این تابع حتما باید نسخه اکسل2019 باشه.


3.آرگومان های تابع را طبق توضیحات بالا وارد می کنیم.4.در انتها فرمول نوشته شده رو برای سایر سلول ها درگ می کنیم.


خطا در تابع Textjoin

وقتی این فرمول را وارد می کنیم و پس از enter خطا به ما میده:

  • خطا #NAME زمانی اتفاق می افته که ورژن قدیمی اکسل باشه.
  • خطای #VALUE وقتی اتفاق می افته که کاراکتر ها بیش از 32767 باشه.